Author Details

Akhmedyarova, Mynavar, University of International Business, Almaty